| CentrumObchodu.cz 
Napište nám | Přihlášení | Registrace | Kontakt a Obchodní podmínky, reklamační řád | Splátkový prodej Homecredit | Stav objednávky | Vrácení zboží |

  
Váš nákupní košík : 0 Kč      Základní údaje o provozovateli obchodu

ProvozovatelIng. Zdeněk FILIP - FLIP
SídloPražská 309, 251 62 Mukařov
13107135 (podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku)
DIČCZ530723096 (plátce DPH)
Telefon+420 323 661 533 (po-pá 8,30-17,00 so 8,30-12,00)
E-mailinfo@centrumobchodu.cz
Bankovní spojeníČSOB 689450/0300

Kamenná prodejna

AdresaFLIP, Pražská 309, 251 62 Mukařov
Otevírací dobaPondělí8,30-17,30
Úterý8,30-17,30
Středa8,30-17,30
Čtvrtek8,30-17,30
Pátek8,30-17,30
Sobota8,00-12,30

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.CentrumObchodu.cz.
Vztahy a případné spory vzniklé mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem budou řešeny výhradně soudy České republiky.Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu CentrumObchodu.cz je Ing. Zdeněk FILIP - FLIP, Pražská 309, 251 62 Mukařov, IČ 13107135, DIČ CZ530723096. Prodávající je zapsán v Živnostenském rejstříku. Prodávající je plátcem DPH.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem se v rámci těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Podnikatelem se v rámci těchto obchodních podmínek rozumí osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně podniká na základě jiného oprávnění dle zvláštních předpisů.

Kupní smlouva

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.centrumobchodu.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

Ve vyjímečných případech může dodavatel podmínit dodání zboží platbou převodem na účet před dodáním zboží.

Objednání

Kupující má před objednáním možnost seznámit se s cenou zboží včetně DPH a to včetně souvisejících poplatků (PHE, autorské poplatky apod.) a dále s cenou za dopravu zboží. U vybraného zboží je prodávajícím nabízena doprava zdarma.
Pokud kupující zvolí způsob dopravy, který neodpovídá povaze objednaného zboží, je prodejce oprávněn ho na tuto skutečnost upozornit a případně mu nabídnout jiného přepravce a to včetně případné změny ceny.
Cena dopravy je stanovena za obvyklé množství zásilek (1-2ks), v ostatních případech může být zákazníkovi nabídnuta cena dopravy dle individuální kalkulace.
Případná změna ceny dopravy musí být vždy odsouhlasena zákazníkem. Kupující objednává zboží za platnou cenu v době objednání.
Prodávající doporučuje provedení objednávky pomocí internetového obchodu. Další možné způsoby objednání jsou : osobně v kamenné prodejně prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem.
Náklady na použití komunikačních prostředků (internet, telefon, e-mail) jsou v běžné výši, dle tarifů komunikačních služeb, které kupující používá. Náklady na jejich použití nese kupující.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze k úkonům nutným s uskutečněním objednávky a marketingových akcí prodávajícího.
Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám s vyjímkou situací, kdy je to nutné v souvislosti s dodáním zboží nebo platbou za něj, např. spediční služba.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným prodávajícímu e-mailem nebo na adresu provozovatele.

Provozní doba

Objednávky přes internetové stránky prodávajícího lze uskutečnit 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Provozní doba kamenné prodejny a telefonních linek je pondělí-pátek 8.30-17.30, sobota 8.00-12.30.

Dodací podmínky

Osobní odběr - odběr v kamenné provozovně prodávajícího. V případě osobního odběru zboží může být požadován platný osobní doklad a to zejména u objednávek placených převodem a u objednávek, které obsahují zboží u nějž je zákonem vymezen minimální věk kupujících.
Zaslání přepravní službou - zboží je zasláno zvolenou přepravní službou. Ceny dopravy se řídí dle aktuálního ceníku platného v čase objednávky. Kupujícímu spotřebiteli je doporučeno bezprostředně při převzetí zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet počet balíků, neporušenost bezpečnostní pásky s logem prodávajícího, poškození krabic apod. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@centrumobchodu.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Pro kupujícího podnikatele je tento postup povinný.

Ceník dopravy

spediční služba InTime139Kč
Česká pošta139Kč
přepravní služba TopTrans599Kč
osobní odběrzdarma

Platební podmínky

Prodejce umožňuje následující možnosti platby : hotovostní platbu a platbu kartou v kamenné provozovně, platbu na dobírku - tj. platba za zboží je vybrána přepravcem dodávajícím zboží, platbu na splátky - při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej, platbu převodem na účet před odesláním zboží, platbu na fakturu se splatností - pouze po schválení této možnosti prodávajícím.

Odstoupení od smouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, poštou na adresu prodávajícího, nebo na e-mail: info@centrumobchodu.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Formulář pro odstoupení od smlouvy lze nalézt v sekci vrácení zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adreseprodávajícího přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech vyjmenovaných v §1837 Občanského zákoníku.
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží, které vzniknou přepravou vráceného zboží, doporučujeme proto zboží zabalit adekvátně ke způsobu přepravy.
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od přijetí vráceného zboží prodávajícím.
V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

Platnost obchodních podmínek


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 12.1.2014 a nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Reklamační řád

Tento reklamační řád popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného u prodávajícího a je nedílnou součástí obchodních podmínek.
Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím spotřebitelem.
Jako záruční list zboží obvykle slouží nákupní doklad nebo faktura vystavená prodávajícím. Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list.
Pokud je výrobcem zboží poskytována prodloužená záruka, je povinností kupujícího splnit všechny požadavky výrobce (např. registrace na www stránkách výrobce apod.) Tato záruka může být omezena pouze na některé části výrobku.

Délka záruky

Délka záruky spotřebního zboží je pro kupujícího spotřebitele 24 měsíců.
Vyjímkou může být záruka u zboží, které je prodávané se slevou kvůli poškození, nekompletnosti, zboží použité apod. Upozornění na tuto skutečnost je vždy uvedeno v popisu zboží.
Délka záruky spotřebního materiálu (tonery, cartrige, žárovky, baterie apod.) je obvykle 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující podnikatele omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

Záruční podmínky

Kupujícímu spotřebiteli je doporučeno bezprostředně při převzetí zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet počet balíků, neporušenost bezpečnostní pásky s logem prodávajícího, poškození krabic apod.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@centrumobchodu.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.Pro kupujícího podnikatele je tento postup povinný.
Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.
Je-li kupujícímu spotřebiteli prodejcem doporučen autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.
Kupující podnikatel uplatní reklamaci vždy přímo v autorizovaném servisu.
Kupující může zboží zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu autorizovaného servisu zaslat prostřednictvím pošty, v jiném případě kontaktuje prodejce za účelem domluvení dalšího postupu. Zboží by mělo být důkladně zabaleno a zabezpečeno proti poškození přepravou. Zásilka by měla být viditelně označena jako "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží včetně veškerého příslušenství (pokud není dohodnuto jinak), podrobný popis reklamované závady a údaje o kupujícím včetně kontaktu a telefonního čísla. Doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu.
Reklamované zboží bude servisním střediskem testováno pouze na uvedené závady.
Pokud bylo zboží v minulosti již reklamováno, je vhodné přiložit také doklad o této reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, nesprávnou instalací, použitím příslušenství nebo spotřebního materiálu neschváleného výrobcem. Záruka se také nevztahuje na mechanické poškození zboží, závady způsobené přepětím, závady způsobené živly nebo vyšší mocí, závady vzniklé používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze, závady vzniklé úpravami zboží zákazníkem. Záruka může být omezena dle norem nebo pravidel výrobce. Například u LCD a LED monitorů je dán možný počet vadných pixelů. Doporučujeme zákazníkům se o této skutečnosti informovat před objednáním zboží. V případě, že je zboží software se záruka vztahuje pouze na fyzický stav a čitelnost médií.

Zjistí-li servis, že se nejedná o oprávněnou reklamaci, bude zboží vráceno zpět kupujícímu, případně mu může být nabídnuta placená oprava zboží. Cena za případnou opravu, musí vždy být písemně odsouhlasena kupujícím.

Prodávající nebo autorizovaný servis má právo odmítnout přijmout do reklamace zboží, které je znečištěno nebo nesplňuje základní hygienické požadavky.

Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího : pro zaslání zboží nebo osobní doručení: FLIP, Pražská 309, 251 62 Mukařov.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Není-li zboží bez vad, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o zahájení reklamace, jejím obsahu a požadovaném způsobu vyřízení reklamace.
Kupující má právo na úhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného), které byly vynaloženy skutečně a účelně. Tyto náklady jsou po žádosti kupujícího spotřebitele proplaceny na účet kupujícího. K uplatnění nákladů je potřeba zaslat prodejci doklad o zaplacení nákladů.

V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se tato doba neprodlužuje.

Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
V případě, že bylo zboží zasláno k reklamaci spediční službou bude zboží automaticky zasláno zpět na adresu kupujícího. V případě osobního odběru reklamovaného zboží bude požadován platný osobní doklad.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platnost reklamačního řádu


Tento reklamační řád vstupuje v platnost 12.1.2014 a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.
Telefonní číslo : 323 661 533

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.